Presentaties van sprekers

Voor diegene die graag de informatie nog eens willen nalezen, zijn hieronder een aantal presentaties in te zien. Niet alle Powerpoints zijn helaas beschikbaar, omdat dit te maken heeft met rechten en privacy op gebruikt materiaal in de PowerPoints. Met dank aan alle sprekers en heel veel trots kijken wij terug op een succesvol en geslaagd jaarcongres 2019.

De PowerPoints zullen tot 15 mei te downloaden zijn. Daarna is dit niet meer mogelijk.

Copyright
Wil je kennis of informatie uit een Powerpoint gebruiken of verwerken in je eigen presentatie? Zorg dan altijd voor een bronvermelding. Voor vragen, neem contact op met de oorspronkelijke spreker.

Keynotesprekers


Workshopronde 1

GGZ/VG: Van interactief naar ‘in actie’!
Handen: Modules functioneel handelen
Kinderen: werken aan familie-gecentreerd werken
Neurologie: De ACLs in de praktijk
Ouderen: Goed licht in de ouderenzorg: het meeste onderschatte hulpmiddel | Artikel licht en gezondheid
Overig: Handelingsgericht werken met het OTIPM-model
Pijn/vermoeidheid: Life Balance: een belangrijke uitkostmaat voor mensen met chronische vermoeidheid
Wetenschap: gecombineerde workshop: 1. Sensoren voor ouderen na een heupfractuur, de SO-HIP-studie | 2. Gebruik van richtlijnen door ergotherapeuten in Nederland
Zorgtechnologie: Zorgtechnologie, daar moeten we wat mee?!

Workshopronde 2

GGZ/VG: Active learning: een methode voor kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige meervoudige en visuele beperking (en hun mantelzorgers).
Handen: letselschade en ergotherapie
Kinderen: participeren op school | Casus patriciperen op school | Artikel participeren op school | Magazine ESI en schoolAMPS participeren op school
Neurologie: Grote stappen in de Parkinsonrevalidatie met LSVT-BIG
Ouderen: Diversiteit in het zorgnetwerk rondom de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel – een intersectioneel perspectief 
Overig: zakelijk tekenen toepassen binnen de ergotherapie
Pijn/vermoeidheid: Grip op alertheid als voorwaarde voor herstel van langdurige pijn- en vermoeidheidsklachten
Wetenschap: Ergotherapie met vluchtelingen: een onvergetelijke inburgeringscursus voor ergotherapeuten! – Reis met ons mee door gezamenlijk onderzoek, uitdagend onderwijs en co-creatie in de praktijk
Zorgtechnologie: Virtual Reality neuro-revalidatie

Workshopronde 3

GGZ/VG: Beschermd thuis: (eerstelijns) ergotherapie bij mensen met -ernstige- psychiatrische aandoeningen  | Zie hier een casus
Handen: het herkennen en behandelen van perifere zenuwklachten: een introductie
Kinderen: Hoe neem je de COPM af bij een kind? Concrete instructies voor de praktijk! 
Neurologie: Foutloos leren of leren uit fouten: wat is de beste aanpak voor uw cliënt.
Ouderen: Photovoice
Overig: de ideale business-structuur om succesvol te ondernemen als zorgprofessional
Pijn/vermoeidheid: Ergotherapie en burn-outcoaching | Bijlage burn out bore out&acties
Wetenschap: gecombineerde workshop: 1. ‘Curiosity skilled the cat’, professionele nieuwsgierigheid en kritisch denken als basis voor een onderzoekende houding.
Zorgtechnologie: Kennis is zilver, ervaren is goud.