img-01
20-03-2020

Jaarcongres Ergotherapie 2020

thuis in Zorg en Welzijn

Ergotherapie:

Binnenkort kun je hier meer informatie verwachten over het jaarcongres 2020.

1

Jaarcongres Ergotherapie 2020

Ergotherapie thuis zorg welzijn

Actie tot 1 januari 2020

Vroegboekkorting Jaarcongres Ergotherapie 2020

Als u zich aanmeld voor 1 januari 2020 dan krijgt u korting. Leden en niet-leden krijgen 25 euro korting. Studenten krijgen 10 euro korting.

Dagprogramma

22 maart 2019 van 9.00 t/m 18.30 uur
Tijdstip: 13:00 - 13:45
GGZ/VG

Van Inactief naar In actie!

Action over Inertia (AOI) is ontwikkeld door de Canadese Association of Occupational Therapists (CAOT).  AOI is speciaal ontworpen om in kaart te brengen wat de handelingsbehoeften zijn van individuen met een psychische aandoening  die inactief zijn geworden. Het komt vaak voor dat psychiatrische cliënten betekenisvolle activiteiten niet meer uitvoeren, minder tijd besteden aan activiteiten.

Gesa Döringer & Denise Abrahams

Tijdstip: 15.00-15.45
Kinderen

Hoe neem je de COPM af bij een kind? Concrete instructies voor de praktijk!

In 2018 is door middel van een kwalitatieve studie onderzocht hoe kinderen en hun ouders het gebruik van de COPM bij kinderen zelf ervaren. Ook is bij kinderergotherapeuten geïnventariseerd hoe zij de COPM afnemen bij het kind zelf. Dat heeft geresulteerd in een handleiding met praktische en concrete instructies voor het gebruik van de COPM bij kinderen met een minimale mentale ontwikkelingsleeftijd van 8 jaar. In deze workshop zullen we deze instructies op interactieve wijze met jullie delen, zodat jullie deze kunnen toepassen.

Gijs Verkerk & Lisanne Meulmeester

Tijdstip: 14.00-14.45
Neurologie

VOL-Grote stappen in de parkinsonrevalidatie met LSVT-BIG-VOL

Parkinsonpatiënten kunnen sinds 2015 in Meander Medisch Centrum terecht voor de revalidatiebehandeling LSVT-BIG, een behandelmethode die patiënten leert om ‘groter’ te bewegen. De vraag naar deze therapievorm is enorm gegroeid. Hier zien ergotherapeuten van Meander MC een mogelijkheid voor tweede - en eerste lijns instellingen ook buiten de regio van Amersfoort. We willen onze ervaring graag delen op het ergotherapie congres.

Susan Trienes & Karin ten Hove

Tijdstip: 13.00-13.45
Pijn/Vermoeidheid

VOL-Life Balance: een belangrijke uitkomstmaat voor mensen met chronische vermoeidheid-VOL

Life Balance bestaat uit verschillende aspecten: de tijdsduur die aan activiteiten wordt besteed, de hoeveelheid en zwaarte van de activiteiten en de individuele betekenis van de activiteiten.
Te veel en te zware activiteiten kunnen leiden tot overbelasting, maar het hebben van te weinig betekenisvolle activiteiten kan ook leiden tot disbalans. Hoewel Life Balance persoonlijk is, zijn de verschillende aspecten
te meten met ergotherapeutische meetinstrumenten.

Dr. Edith Cup & Jacqueline Leenders MSc

Tijdstip: 14.00-14.45
Pijn/Vermoeidheid

VOL-Grip op alertheid als voorwaarde voor herstel van langdurige pijn en vermoeidheidsklachten-VOL

Pijn zegt niets over de toestand van het lichaam, maar alles over de noodzaak tot bescherming daarvan. Met andere woorden; Wanneer de dreiging verdwijnt en veiligheid wordt ervaren, verdwijnt de noodzaak tot bescherming. Dus ook de pijn en/of vermoeidheid. Wij ondersteunen mensen met langdurige pijn- en of vermoeids klachten naar leven naar hun eigen wens. Door deelname aan deze workshop vergroot u uw bewustwording op het gebied van het effect van alertheid op het handelen, de rol van taalgebruik en de invloed van nocebo’s op de mate van pijn en/of vermoeidheid.

Janneke Slot, Ruben Schoon, Berthe Oving & Susanne Niesten

Tijdstip: 15.00-15.45
Wetenschap

Gecombineerde Workshop: 1. ‘Curiosity skilled the cat’, professionele nieuwsgierigheid en kritisch denken als basis voor een onderzoekende houding – 2. Vanzelfsprekend werken ergotherapeuten cliëntgericht, of toch niet?

1. Diversiteit in de maatschappij, snel veranderende kennis en inzichten en toenemende complexiteit van vragen in de gezondheidszorg stellen andere eisen aan de ergotherapeut. Professionele nieuwsgierigheid en kritisch denken kunnen helpen om relevante vragen te stellen en dilemma’s te verduidelijken.
2. Om de onderzoeksvaardigheden van docenten te verbeteren en de vakkennis van het docententeam te vergroten zijn in 2016 op de hogeschool Rotterdam kennisteams gestart. In een kennisteam werken verschillende docenten door middel van onderzoek aan een thema. Eén van de onderzochte thema’s is cliëntgerichtheid.

1. Joan Verhoef en Mieke Cardol 2. Michelle van Vliet, Ingrid Laban-Sinke, Selma van Huijzen, Nikki Snijders-Kunto & Ronald Hillemans

Tijdstip: 13.00-13.45
Zorgtechnologie

VOL-(Zorg)technologie, daar moeten we wat mee?!-VOL

Informeren over de toegevoegde waarde van (zorg)technologie voor zowel cliënt als de zorgprofessional. Gericht op toepasbaarheid in de eerstelijn. Resultaat sessie:
Praktische voorbeelden en motivatie tot implementatie van technologie in de dagelijkse eerstelijn ergotherapie praktijk.

Susan van Kampen & Nini Viëtor

Tijdstip: 15.00-15.45
Zorgtechnologie

Kennis is zilver, ervaren is goud.

Ervaringsleren binnen belevingshuizen voor overprikkeling en dementie.
Context en vraagstelling
Met dit project is getracht een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag: “Welke elementen van ervaringsleren zijn van belang bij het creëren van inzicht en begrip bij de burger voor de functiebeperkingen overprikkeling en dementie en hoe kan dit worden vormgegeven in een belevingshuis?”. Het project draagt bij aan het ontwikkelen van een belevingsdorp, middels een advies omtrent de vormgeving van twee belevingshuizen.

Inge van den Kerkhof, Manon Lucassen, Brigit Klijn & Anke Aarts

Tijdstip: 14.00-14.45
Kinderen

Participeren op school

De toepasbaarheid van de School AMPS en ESI op school. Het dagelijks leven van kinderen vindt voor een groot deel op school plaats, zowel in de klas als op het plein. Soms hebben kinderen problemen op school, naast leer- of gedragsproblemen, kan dit komen door problemen in de executieve vaardigheden of in de sociale omgang.

Jantine Witteveen & Berthe Swart

Tijdstip: 13.00-13.45
Wetenschap

Gecombineerde workshop: 1.Sensoren voor ouderen na een heupfractuur, de SO-HIP-studie – 2.Gebruik van richtlijnen door ergotherapeuten in Nederland

1. 20 tot 90% van de ouderen (65+) heeft twaalf maanden na een heupfractuur te maken met beperkingen die van invloed zijn op hun dagelijks leven. Valangst heeft tot gevolg dat ouderen minder bewegen en activiteiten gaan vermijden wat juist voorwaarde is voor goed herstel. Een toename van zelfvertrouwen kan valangst verminderen en zorgt ervoor dat ouderen meer gaan bewegen en dagelijkse activiteiten gaan uitvoeren. Door een interventie toe te passen, gebaseerd op elementen uit cognitieve gedragsmatige therapie (CBT) en sensormonitoring, kan het zelfvertrouwen en herstel bevorderd worden.
-----------
2. Toenemende complexiteit en diversiteit van zorgvragen, gezamenlijke besluitvorming en snel ontwikkelende kennis leidt tot meer complexiteit van de ergotherapie praktijk. Richtlijnen kunnen ergotherapeuten ondersteunen in het nemen van geïnformeerde beslissingen. Wij vragen ons af of de huidige richtlijnen voldoen aan de veranderende situatie.

1. Margriet Pol, Gerben ter Riet, Margo van Hartingsveldt, Ben Kröse & Bianca Buurman 2. Joan Verhoef & Mieke Cardol

Tijdstip: 13.00-13.45
Handen

VOL-Modules functioneel handelen-VOL

Functionele testen om de verschillende functies en vaardigheden van de hand in kaart te brengen zijn er verscheidene. Maar waar het aan ontbreekt is concreet functioneel oefenmateriaal voorzien van een opbouw waarmee men in de dagelijkse praktijk aan de slag kan. Tijdens deze praktische presentatie wordt een uiteenzetting gegeven van zes modules, opbouwend in niveau, met bijbehorende materialen. Deze modules zijn bij meerdere diagnoses toepasbaar. Het materiaal is in elke setting bruikbaar waar handergotherapie wordt toegepast, zeker ook voor kleinere (eerstelijns) praktijken.

Caroline de Vaan

Tijdstip: 13.00-13.45
Kinderen

Werken aan familiegecentreerd werken

Voor optimale participatie van kinderen met een beperking wordt in de (gespecialiseerde) opvang, het onderwijs en de revalidatie steeds meer familiegecentreerd gewerkt. Dit betekent dat professionals rekening houden met de mogelijkheden, zorgen en wensen van families, dat ze samenwerken met de ouders van het kind en de families aanmoedigen om zelf beslissingen te nemen. Echter, recent Vlaams onderzoek naar de ervaringen van ouders en professionals met familiegecentreerd werken laat zien dat we ons beter bewust moeten zijn van de kenmerken van familiegecentreerd werken en welke rollen familieleden willen of kunnen opnemen in de revalidatie van hun kind.

Ank Eijkelkamp & Sofie Vanassche

Tijdstip: 13.00-13.45
Neurologie

VOL-De ACLs in de praktijk-VOL

De ACLs is binnen de neurologie en cognitieve revalidatie een veel gebruikt meetinstrument om cognitieve gedragsniveaus te bepalen. In het werkveld hebben wij ontdekt dat er op veel verschillende manieren met de ACL wordt omgegaan. Om die reden zijn we gaan onderzoeken welke verschillen er zijn. Omdat wij hem graag zo berouwbaar mogelijk willen afnemen en interpreteren.

Wieneke van Doorn & Margreet Heuvelman

Tijdstip: 13.00-13.45
Ouderen

Goed licht in de ouderenzorg, het meest onderschatte hulpmiddel!

Ouderen wonen in een zorgcentrum vanwege hun behoefte aan verpleegkundige zorg. Een onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat 20% van hen blind is en 22% slechtziend. Zorgcentra hebben veelal slechte lichtomstandigheden en zijn vaak gevestigd in oude gebouwen.

Frouck de Boer & Nicole Toebak

Tijdstip: 13.00-13.45
Divers

Handelingsgericht werken met het OTIPM-model

Waar bevindt zich de kracht van de ergotherapie? Het Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) is een manier van denken over handelen en ergotherapie welke ergotherapeuten in staat stelt te werken op een manier die het accent legt op onze unieke focus op het handelen.

Anneke Vogelenzang

Tijdstip: 14.00-14.45
GGZ/VG

Active Learning- Een methode voor kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige meervoudige en visuele beperking en hun cliëntsysteem

Cliënten met een (ernstige) visuele en meervoudige beperking maken vaak weinig contact en ondernemen nauwelijks activiteiten.
Mede door het ontbreken van visuele informatie trekken ze zich terug in zichzelf en nemen geen initiatieven om de wereld om hen heen te ontdekken. Stereotiep en/of zelfverwondend gedrag kan dan ontstaan.
Active Learning is een methode die een theoretische en praktische basis biedt voor de behandeling en begeleiding van cliënten die weinig actief zijn. Er wordt vaak gebruik gemaakt van specifieke materialen.

Martien Rienstra

Tijdstip: 14.00-14.45
Handen

Letselschade & Ergotherapie

Een ergotherapeut die zowel zakelijk als commercieel kan denken, maar die daarnaast het optimale wil halen uit de autonomie van een individu is misschien wel die ergotherapeut die de deskundigheid en kwaliteiten heeft voor het werken in de Letselschade. Maar welke aandachtsgebieden zijn er dan en hoe gaat dit in zijn werk.

Rosanne Veld & Linda Renders

Tijdstip: 14.00-14.45
Ouderen

Diversiteit in het zorgnetwerk rondom de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel – een intersectioneel perspectief.

Het huidige overheidsbeleid zet in op mantelzorg als essentiële component bij de zorg voor cliënten in de eigen leefomgeving. Goede samenwerking met mantelzorgers vergroot de kans op kwalitatief goede zorg, vergroot het ervaren welzijn van mantelzorger en cliënt en vermindert de overbelasting bij de mantelzorger. (Zorg) professionals en mantelzorgers hebben verschillende perspectieven op het vormgeven van deze samenwerking en hebben verschillende verwachtingen t.a.v. de samenwerking. Onderzoek laat zien dat diversiteit van invloed is op de samenwerking in een zorgnetwerk en dat culturele verschillen soms als stressvol worden ervaren. Dit maakt de samenwerking met en ondersteuning van migrantenmantelzorgers een uitdaging.

Rieke Hengelaar & Margo van Hartingsveldt

Tijdstip: 14.00-14.45
Divers

VOL-Zakelijk tekenen toepassen binnen de ergotherapie-VOL

Het gebruik van tekeningen stimuleert ons om tot de kern te komen. “Wat wil ik duidelijk maken en hoe breng ik dat zo eenvoudig mogelijk in beeld.

Monique Veltman

Tijdstip: 14.00-14.45
Zorgtechnologie

VOL-Virtual Reality neuro-revalidatie-VOL

Rehabilitation Gaming System (RGS) is een wetenschappelijk bewezen neuro-revalidatie oplossing voor het functioneel herstel na een hersenschade, dat toegepast kan worden in ziekenhuizen en revalidatiecentra maar ook thuis bij de patiënt. Tijdens de workshop laten we een (korte) presentatie zien van de achterliggende gedachte en wetenschappelijke onderbouwing van het syteem. Daarnaast willen we (interactief) de verschillende behandelprotocollen (spellen) laten zien en uitproberen.

Dirk-Jan Nieuwsma

Tijdstip: 15.00-15.45
GGZ/VG

Beschermd thuis: (eerstelijns)ergotherapie bij mensen met -ernstige- psychiatrische aandoeningen

In een samenwerkingsverband tussen Lister RIBW, ETP-net, Hogeschool van Amsterdam, commissie GGZ van Ergotherapie Nederland en kenniscentrum Phrenos wordt gewerkt aan het vergroten van de inzet van ergotherapie bij mensen met -ernstige- psychiatrische aandoeningen. Het gaat hierbij om zowel eerstelijns ergotherapeuten in verbinding met een RIWB als ergotherapeuten werkzaam in een RIWB. De focus ligt hierbij op het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten binnen het begeleid- of beschermd wonen en het uitbreiden van hun activiteiten.

Marion Ammeraal & Chantal Delis

Tijdstip: 14.00-14.45
Wetenschap

Ergotherapie met vluchtelingen: een onvergetelijke inburgeringcursus voor ergotherapeuten! – Reis met ons mee door gezamenlijk onderzoek, uitdagend onderwijs en co-creatie in de praktijk.

Wat vinden ze er eigenlijk zelf van? Vluchtelingen. Van ergotherapie. Wat moeten we ze eigenlijk leren? Studenten. Over ergotherapie bij vluchtelingen. En hoe pak ik dat aan? In de praktijk. Als ergotherapeut.

Soemitro Poerbodipoero, Lisette Rodenburg, Nadine Blankvoort & Irene ten Haaf

Tijdstip: 15.00-15.45
Neurologie

VOL- Foutloos leren of leren uit fouten: wat is de beste aanpak voor jouw cliënt? – VOL

Wanneer je een cliënt met cognitieve problemen iets wil aanleren (zich zelfstandig wassen en aankleden, een maaltijd opwarmen in de microgolfoven, de bus nemen, skypen, …) moet je op voorhand beslissen hoe je dat gaat doen. Leer je het hem foutloos aan? (Er wordt vaak beweerd dat errorless learning het efficientst is bij cognitieve problemen.) Of laat je je cliënt toe om fouten te maken, zodat hij zélf meer moet nadenken, zijn prestaties leert monitoren en bijsturen?

Heidi Lemmens

Tijdstip: 15.00-15.45
Ouderen

Photovoice

Photovoice is een niet van oorsprong ergotherapeutisch instrument maar goed toepasbaar binnen de ergotherapeutische behandeling. Het instrument is ondersteunend in de onderzoeksfase van de behandeling waarbij de ergotherapeut inzicht krijgt in het perspectief van de cliënt. Het versterkt de dialoog, zet de cliënt in actie en geeft hen inzicht.

Dineke van Sermondt & Ingrid Arends

Tijdstip: 15.00-15.45
Divers

De ideale business structuur om succesvol te ondernemen als zorgprofessional

Tijdens deze lezing wordt de ideale business structuur gedeeld bestaande uit 7 kern componenten die iedere cruciaal zijn voor zorgprofessional die succesvol wil ondernemen in de zorg.

Esra Colastica

Tijdstip: 15.00-15.45
Pijn/Vermoeidheid

VOL – Ergotherapie en burn-out coaching – VOL

Wat geeft mij energie en wat kost mij energie? We denken er dagelijks over na maar staan er vaak te kort bij stil om daadwerkelijk preventief te kunnen bijsturen om een disbalans te voorkomen waardoor zowel een burn- out als bore- out continu op de loer liggen. In bijna alle werkgebieden kom je als ergotherapeut deze problematiek tegen. Energie Herstel is een praktijk welke zich richt op het herstel van deze specifieke klachten.

Willemien Vette

Tijdstip: 15.00-15.45
Handen

Het herkennen en behandelen van perifere zenuwklachten: een introductie

Iedereen heeft het wel eens ervaren, na het stoten van de elleboog tintelt de hele onderarm en pink. Bij een ulnairopathie ervaren patiënten dit continu, de gehele dag. De oorzaken zijn divers en de diagnose word vaak pas laat gesteld. De Patient Rated Ulnar Nerve Evaluation (PRUNE) is een vragenlijst waarin patiënten zelf de ernst van de klachten kunnen scoren.

Andrea Derks MSc & Renske Janssen MSc

team

Prof. dr. Maud Graff

bijzonder Hoogleraar Ergotherapie

Per 1 september is Maud Graff aangesteld als eerste bijzonder hoogleraar Ergotherapie aan het Radboudumc in Nijmegen. In de afgelopen 25 jaar werkte Maud Graff zowel in de klinische praktijk als in het onderzoek en onderwijs. Sinds 1994 is ze als ergotherapeut, (senior)onderzoeker en universitair docent verbonden aan het Radboudumc, met als onderzoeksthema’s ontwikkeling, evaluatie en implementatie van evidence based persoonsgerichte ergotherapie en interdisciplinaire paramedische, revalidatie en psychosociale interventies met als doel de kwaliteit van leven en gezondheid te verbeteren van kwetsbare groepen, cliënten en hun sociale netwerk. Ze won zeven Science Awards voor haar onderzoek, waaronder het onderzoek voor het ergotherapieprogramma voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis (EDOMAH) en is actief in onderzoeksgroepen en -netwerken nationaal en internationaal. Ze verzorgt lessen aan verschillende bachelor- en masteropleidingen in binnen- en buitenland en is actief in nationale en internationale onderzoeksgroepen en netwerken. Sinds 2015 is ze Honorary Associate Professor aan de universiteit van Nottingham, maar dit werd omgezet in een Honorary Associate Professorschap omdat ze in Nederland nog geen professorschap vervulde. Haar Honorary rol in Nottingham is onlangs verlengd tot en met 2021.

team

Drs. Marije Beens

Directeur bij ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve zorg.

Sinds 1 april 2017 is Marije Beens bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkzaam als directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve zorg. Daarvoor werkte zij in de functie van directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij hetzelfde ministerie. Eerder was zij onder andere werkzaam bij het programmaministerie voor Jeugd en Gezin, en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

team

Patricia Kannegieter

Kinderergotherapeut/ praktijkhouder Ergokids.

Patricia Kannegieter is specialist in Kinderergotherapie en winnaar van de Astrid Kinébanianprijs 2018. Sinds 2001 heeft Patrcia in Huizen een eigen praktijk geopend genaamd: Kindergotherapiepraktijk Ergokids. Ergokids maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Kindertherapeuten (SKT) binnen kindcentrum de Optimist in Huizen. Kindcentrum de Optimist is een samenwerkingsverband tussen Basisschool de Tweemaster in Huizen, Stichting Kinderopvang in Huizen en SKT. Daarnaast heeft Ergokids een samenwerkingsrelatie met Praktijk& Co in Bussum en werkt daardoor samen met Jeugdpsychologen, neuropsychologen en kinderpsychiaters van Praktijk&Co.

Verder is Patricia jarenlang kerngroep lid geweest van de Vakgroep vrijgevestigden NVE / EN, als vertegenwoordiging van de vrijgevestigde kinderergotherapeuten in Nederland.
Ook is zij grondlegger Ketp in Nederland geweest, een landelijk kwaliteitsnetwerk voor kinderergotherapiepraktijken. Momenteel is Patricia al vier jaar een actief commissielid in de commissie ‘Participatie in Adviesraad Kind en Jeugd’ van Ergotherapie Nederland.

team

Mw. Merel van Uden

Ergotherapeute en eigenaar van De Vraag Centraal

Merel van Uden, ergotherapeut en werkzaam als senioradviseur/-trainer bij De Vraag Centraal, een bureau voor ondersteuning van bij cliëntgerichte innovaties in de langdurige zorg. Merel heeft uitgebreide ervaring als docent in het HBO en in post-hbo. Zij werk(te) als adviseur of trainer o.m. voor ParkinsonNet, MS-zorg Nederland, Pro Education, Reade, Thebe-ZO, Stichting Thuiszorg Midden Gelderland.

team

Jan van Setten

Dagvoorzitter

Jan van Setten is een veelgevraagd spreker, auteur en expert in gedragsverandering, klantgerichtheid en (persoonlijk) leiderschap. Hij heeft een grote impact als spreker door zijn ‘aangenaam confronterende’ stijl, humor en energie. Hij put uit jarenlange ervaring als algemeen en commercieel manager in diverse grote organisaties als Aloca en Nestlé. Niemand gaat de zaal uit zonder een nieuw inzicht of idee, en concrete actie.

Tarieven

Leden

175

 • 4 plenaire lezingen
 • 3 workshoprondes
 • Keuze uit 9 verschillende lijnen
 • Uitgebreide catering
 • Ruime mogelijkheid tot netwerken
 • Bezoeken van partners/sponsoren
 • Gratis parkeren
 • 6 punten voor het KP
 • Deelnemen

Niet-leden

265

 • 4 plenaire lezingen
 • 3 workshoprondes
 • Keuze uit 9 verschillende lijnen
 • Uitgebreide catering
 • Ruime mogelijkheid tot netwerken
 • Bezoeken van partners/sponsoren
 • Gratis parkeren
 • 6 punten voor het KP
 • Deelnemen

Studenten

55

 • 4 plenaire lezingen
 • 3 workshoprondes
 • Keuze uit 9 verschillende lijnen
 • Uitgebreide catering
 • Ruime mogelijkheid tot netwerken
 • Bezoeken van partners/sponsoren
 • Gratis parkeren
 • 6 punten voor het KP
 • Deelnemen

Studenten niet-leden

75

 • 4 plenaire lezingen
 • 3 workshoprondes
 • Keuze uit 9 verschillende lijnen
 • Uitgebreide catering
 • Ruime mogelijkheid tot netwerken
 • Bezoeken van partners/sponsoren
 • Gratis parkeren
 • 6 punten voor het KP
 • Deelnemen
Twijfel niet om te vragen

Veel gestelde vragen

Q. Ik heb dieet-eisen. Hoe kan ik dit doorgeven?

U kunt dit bij bijzonderheden aangeven wanneer u uw ticket besteld. Bent u dit vergeten, dan kunt u een email sturen naar congres@ergotherapie.nl.

Q. Hoe kom ik bij het Congrescentrum 1931?

U kunt op onze locatie-pagina alle informatie hierover vinden

Q. Ik heb een kaartje besteld, maar ik ben opeens verhinderd. Kan ik mijn deelname annuleren?

Wij verwijzen u hierbij naar de geldende cursusvoorwaarden. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar congres@ergotherapie.nl

Q. Ik ben slechthorend en wil een schrijftolk inzetten. Hoe kan ik dit doorgeven?

U kunt bij de bijzonderheden bij aanmelding dit aangeven. Graag horen we de specifieke eisen terug waar wij op moeten letten: waar moet u zitten, waar moet de tolk zitten, wat heeft zij nodig, e.d.

Q. Ik ben mindervalide. Is hier rekening mee gehouden?

Alle ruimtes zijn toegankelijk voor mindervalide. U bent van harte welkom.

Q. Ik wil gebruik maken van de vroegboekkorting maar vindt deze niet terug in de aanmelding

a. Is het voor 1 januari 2019, dan is er wat mis met onze site. Neemt u a.u.b. contact op met ons via: congres@ergotherapie.nl
b. Is het na 1 januari 2019, dan is de actie helaas verlopen.

Q. Ik wil mijn ticket door iemand anders laten betalen, maar moet direct afrekenen met IDEAL. Wat kan ik doen?

U moet inderdaad direct afrekenen. U heeft wel de mogelijkheid om een 'ander factuuradres' aan te geven, waardoor u kunt declareren bij de betreffende persoon kunt factureren.

Q. Wij willen ons als groep aanmelden. Kan dat?

Dit kan inderdaad. Graag hierbij aangeven met hoeveel personen u wenst te komen. Als groep aanmelden kan alleen vanaf 5 personen. Je kunt een email sturen naar congres@ergotherapie.nl

Bekijk ze allemaal

Je antwoord niet gevonden? Stel je vraag dan hieronder

Want To Ask Something?

We willen je graag helpen.

Neem contact met ons op