img-01
26-03-2021

Ergotherapie Jaarcongres 2021

Ergotherapie Jaarcongres - we gaan online!

We hebben besloten, gezien alle maatregelen, om het jaarcongres op 26 maart online aan te bieden. Het programma van 2020 hebben we meegenomen naar 2021 en blijft in de basis ongewijzigd. Vanuit Congrescentrum 1931 streamen we alle plenaire sessies en workshops ‘live’ met de deelnemers. 

 

LET OP: Toegangsbewijzen voor het congres van 2020 blijven geldig voor dit online congres.

Inschrijven voor de workshops is niet nodig. Je kunt de sessies van jouw voorkeur volgen op 26 maart.

Ergotherapie Jaarcongres

Dit is alweer de 4e keer dat het Ergotherapie Jaarcongres door Ergotherapie Nederland in eigen beheer wordt georganiseerd. Ieder jaar streven we naar een beetje beter, interessanter en gezelliger. In 2020 hadden we gekozen voor een nieuwe, grotere, locatie om nog meer ergotherapeuten te kunnen ontvangen. Helaas liep alles anders dan gepland. In 2021 gaan de uitdaging aan. We organiseren het allereerste online jaarcongres voor ergotherapeuten.

Ergotherapeuten zijn experts op het gebied van betekenisvolle dagelijkse activiteiten in de meest diverse werkvelden. Dit resulteert dit jaar in de toevoeging van een 10e workshop lijn, namelijk arbeid. Inhoudelijk valt er dus genoeg te kiezen en is het jaarcongres opnieuw een gelegenheid om geïnspireerd te raken en om anderen te inspireren.

Dagvoorzitter Chantal Verspaille zal de dag in goede banen leiden en iedereen scherp houden, ook online. Behalve het inhoudelijke programma is er de gelegenheid tot het virtueel bezoeken van onze verschillende partners, die deze dag mede mogelijk maken. Wij hebben er al zin in. Jij komt toch ook?

https://www.ergotherapiejaarcongres.nl/new/wp-content/uploads/2019/10/ERGO-Logo-Copy-374x277.png
1

Ergotherapie Jaarcongres 2021

Accreditatie

Het jaarcongres is geaccrediteerd voor 7 punten

Dagprogramma

26 maart 2021 van 9.00 t/m 17.30 uur
Tijdstip: 14.00 - 14.45
Pijn/Vermoeidheid

Waardekaarten

Waardekaarten – Een praktisch, visueel instrument om te werken aan ACT- processen waardes, vermijding-aanvaarding, en toegewijde acties.

Mensen met chronische klachten doen vaak aanpassingen in hun activiteitenkeuzes die gericht zijn op overleving. Meestal is het onderliggende principe vermijding en blijken de gemaakte keuzes niet te leiden tot een waardevol leven, wellicht met klacht(en). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) biedt een theoretisch kader en praktische handvaten voor de behandeling van mensen met chronische klachten. Het is voor de cliënt en ergotherapeut van belang om vroegtijdig zicht te krijgen op de gehanteerde vermijdings-strategieën, de waardes die de handelingskeuzes sturen en welke toegewijde acties kunnen worden gezet richting waardes en aanvaarding

Patrick de Haan

Tijdstip: 14.00 - 14.45
Ouderen

Ergotherapie voor mensen met een auditieve beperking

Wat kan de ergotherapeut binnen de hoorzorg betekenen en welke hoorhulpmiddelen/voorzieningen zijn er.
Langer zelfstandig thuis blijven wonen is al jaren een doel van de overheid en een wens van vele (oudere) mensen. Waar ergotherapeuten gespecialiseerd zijn in het begeleiden bij het aanpassen van woningen en inzetten van hulpmiddelen voor verschillende beperkingen, is er weinig bekend over de mogelijkheden van hoorhulpmiddelen en voorzieningen. Tevens is de weg naar die hulpmiddelen lastiger te bewandelen. De hoorzorg is een afgebakende zorgketen, waar ergotherapeuten zich weinig in bevinden.

Immy van Dijk & Hanneke Cobelens

Tijdstip: 13.00 - 13.45
Divers

Analyse op de behandelbank voor zit, DOEN!

Waarom is het noodzakelijk onze cliënten op de behandelbank te onderzoeken voor hun houding in de rolstoel?

In onze dagelijkse praktijk waar we werken met mensen in een rolstoel, komen we vaak problemen in de houding, functionaliteit en huid tegen. In deze workshop gaan we kijken hoe we kunnen achterhalen wat de oorzaken kunnen zijn van deze problematiek. Denk hierbij aan onder andere bekkenscheefstand, onderuit glijden, naar de zijkant hangen, ademhaling en huidbeschadiging.
Wereldwijd zien we dat er vaak gereageerd wordt op symptomen, zonder de achterliggende oorzaken te weten.

Carlos Kramer

Tijdstip: 13.00 - 13.45
Handen

‘Vinger amputaties en prothesiologie’

'Ervaringen van gebruiker en ergotherapeut’

Amputaties van één of meer vingers wordt vaak gezien in de handtherapie praktijk. Hyperesthesie, verminderde kracht, grip, beweeglijkheid en het uiterlijk zijn de belangrijkste klachten die door patiënten in de klinische setting worden aangegeven. Gedeeltelijke of totale verlies van een vinger kan een ingrijpend effect op de cosmetiek en functionaliteit van de handen hebben. Vingerprothesen kunnen nuttig zijn voor het verminderen van de zorgen over de cosmetiek en/of functie.

Vera van Heijningen, MSc, ET, CHT-NL

Tijdstip: 14.00 - 14.45
Wetenschap

Interdisciplinair samenwerken in het verbeteren van 24-uurs-houdingszorg

In deze parallelsessie zal een deel van een film getoond worden waarin een ervaringsdeskundige vertelt over de waarde van 24 uurs houdings zorg voor hem als partner van een vrouw met dementie. Deze mini-documentaire is gemaakt door studenten van de opleiding Communicatie van de Hanze Hogeschool in het kader van een verbeterproject in het woon/zorgcentrum Vredewold rondom vergroeiingen van mensen met dementie.

Gerlinde Roorda-Huisman, MSc

Tijdstip: 15.00-15.45
Wetenschap

A. De persoonlijke kant van de professionele identiteit bij paramedici – B. 4-bollen model

A. Uit onderzoek blijkt dat door diverse ontwikkelingen binnen de paramedische zorg het beeld ‘zorg is mensenwerk’ onder druk is komen te staan.

B. Een tool voor het stellen van doelen; Samen beslissen over doelen – Hoe kan het 4-bollen model hierbij ondersteunen?

A. Eline Belgraver MSc - B. Jelena Slowig & Lea Gnida

Tijdstip: 14.00 - 14.45
Divers

Technieken voor gedragsverandering

Hoe bieden we onze interventies aan en hoe kan het wellicht nog effectiever?
De laatste jaren maken we toenemend bewust gebruik van technieken voor gedragsverandering zoals motiverende gespreksvoering, gezamenlijke besluitvorming, doelbepaling en actieplanning. Er zijn echter veel meer technieken waar we bewust of onbewust gebruik van maken of kunnen maken in de ergotherapie.

Dr. Edith Cup & Dr. Ingrid Sturkenboom

Tijdstip: 15.00-15.45
Divers

Bevlogen voorlichting.

Handvatten om voorlichting tot een succes te maken.

Anneke Collet & Jacqueline Leenders, MSc

Tijdstip: 15.00-15.45
Arbeid

Ergonomisch adviseren bij arbeid gerelateerde klachten

Gezond werken, meer productiviteit en minder klachten bij beeldschermwerk.

Binnen bedrijven is er in toenemende mate aandacht voor de vitaliteit van medewerkers. We hebben alle medewerkers op de werkvloer nodig. Medewerkers moeten langer doorwerken en er is krapte op de arbeidsmarkt.

Linda ten Katen-Stigter

Tijdstip: 14.00 - 14.45
Arbeid

Kanker en werk

Het blijven werken met kanker wordt steeds belangrijker. Welke rol kan de ergotherapeut spelen?

Nanette Nab, MSc, Ellen Weustink & Marianne Baesjou

Tijdstip: 13.00 - 13.45
Arbeid

Zicht op werk bij verworven hersenletsel met de PRPP@Work!

Diagnostiek op de werkplek en re-integratie op maat!
Tijdens deze workshop gaan Daphne en Esther in op de diagnostiek van de arbeidsbelastbaarheid van cliënten met verworven hersenletsel. Esther heeft in 2018/2019 de PRPP@Work vertaald en geïmplementeerd. Vervolgens is bij cliënten, hun werkgevers en de bedrijfsartsen onderzocht hoe zij de PRPP@Work ervaren hebben. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Esther Jansen-Polak, MSc & Daphne de Witte-ter Horst

Tijdstip: 15.00-15.45
Zorgtechnologie

Levensloopbestendig Wonen. Een zaak van Ergotherapie?

Het levensloopbestendig maken van bestaande woningen staat hoog op de lijst van veel gemeentes. De insteek is woningbezitters te motiveren zelf tot actie te komen in een vroeg stadium. Ondersteuning van een integrale dienst van diverse MKB’ers zou daarbij van belang kunnen zijn. Een ergotherapeut zou een vaste waarde kunnen zijn in een dergelijk interprofessioneel team, waarbij kennis over chronische aandoeningen en gevolgen ervan op de lange termijn voor activiteiten en de fysieke omgeving een unique selling point kan zijn. Een 2-jarig project in Horst aan de Maas laat zien dat ergotherapeuten meerwaarde hebben in advisering aan woningbezitters in het levensloopbestendig maken van de woning.

Ramon Daniels, PhD, Jeanne Heijkers, MSc & Maarten Boon

Tijdstip: 14.00 - 14.45
Zorgtechnologie

Het verstrekken van arm- en handfunctie compenserende hulpmiddelen

Optimaliseren van het verstrekkingsproces van armhandfunctie compenserende hulpmiddelen.
Door aandoeningen als MS, ALS, CVA of dwarslaesie kan de arm-handfunctie verminderd zijn met gevolgen voor het zelfstandig uitvoeren van ADL. Arm- en handfunctie compenserende hulpmiddelen, bijvoorbeeld een robotarm, een armondersteuning of een eethulpmiddel, kunnen dan een oplossing zijn.

Loek van der Heide, PhD & Edith Hagedoren

Tijdstip: 13.00 - 13.45
Zorgtechnologie

Letselpreventie door wooncomfort

Huisautomatisering inzetten voor letselpreventie, ADL, zelfregie, monitoring en vermindering van de zorglast van mantelzorgers.

Door huisautomatisering kunnen we ouderen vroegtijdig sensoren ter beschikking stellen zodat monitoring al aanwezig is voordat er letsel is ontstaan door bijvoorbeeld een val.
De moderne oudere maakt steeds meer gebruik van smartphones en tablets Aan deze devices kunnen eenvoudig leuke en handige producten gekoppeld worden, ter verhoging van het comfort, zoals verlichting en elektrische gordijnen. Deze kunnen dan eenvoudig vanaf het device bediend worden.

Kitty Vos & René van Wijk

Tijdstip: 14.00 - 14.45
Neurologie

CFX behandeling van post concussion syndrom

Wat kunnen ergotherapeuten deze groep patiënten, bieden die het CFX programma hebben doorlopen?

Wieneke van Doorn en Caroline Edelbroek

Tijdstip: 14.00 - 14.45
Kinderen

Nederlandse Richtlijn DCD, 2019: implicaties voor de (kinder)ergotherapeut

Evidence-based onderbouwing van diagnostiek en behandeling van kinderen met DCD (Developmental Coordination Disorder)

Jolien van den Houten & Annelies de Hoop, MEd

Tijdstip: 13.00 - 13.45
Wetenschap

EDOMAH bij ouderen met dementie en een migrantenachtergrond

Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van EDOMAH bij Marokkaanse ouderen en mantelzorgers.

Kim Bakker Msc OT, Marjolein Thijssen Msc OT & prof. Dr. Maud Graff hoogleraar ergotherapie

Tijdstip: 15.00-15.45
Pijn/Vermoeidheid

Let ook eens op je woorden!

Met NLP leer je toveren met taal om beter te coachen, beïnvloeden en overtuigen.

Ingrid Smit

Tijdstip: 13.00 - 13.45
Pijn/Vermoeidheid

PRPP bij cliënten met chronische pijn; Assesment & Interventie

De PRPP-systeem of taakanalyse is een veelgebruikte methode binnen de ergotherapie. Het wordt al veelvuldig toegepast binnen de neurologie, maar nog niet bij de doelgroep chronische pijn. Bij deze doelgroep speelt toegepaste cognitie wel een grote rol.

Marieke Lindenschot & Lieke Timmermans

Tijdstip: 15.00-15.45
Neurologie

Raamwerk motorisch leren

Wat is de toepasbaarheid voor ergotherapeuten in hun behandeling van cliënten met neurologische aandoeningen?

In de praktijk zijn er veel verschillende opties om patiënten te ondersteunen bij het leren van motorische vaardigheden.

Karen van Barschot

Tijdstip: 13.00 - 13.45
Neurologie

Visuele problematiek ‘zie’ jij het?

Wat kan ik doen als ergotherapeut met visuele problemen in de revalidatie.

Meer dan de helft van de mensen met hersenletsel krijgen te maken met een visuele beperking door verwerkingsproblemen in de hersenen. Toch worden er maar bij een klein deel van de cliënten de visuele beperkingen herkent, of is het moeilijk om er aandacht aan te besteden in verband met prioriteiten van de cliënt ten aanzien zijn revalidatie proces.

Corinne Landré & Nicole Toebak

Tijdstip: 15.00-15.45
Kinderen

ReAttach en kinderergotherapie… tijd voor nieuwe kansen

Hoe ReAttach de kinderergotherapie nog effectiever kan maken.

ReAttach is een kortdurende interventie die gericht is op het opheffen van belemmeringen, het optimaliseren van ontwikkeling en het activeren van nieuwe vaardigheden.
De methode wordt sinds 2016 binnen de kinderergotherapie toegepast en wordt ingezet bij kinderen met onder anderen: problemen in de Sensorische Informatieverwerking, (faal)angst, concentratieproblemen, gedragsproblemen, moeite met plannen en organiseren of motoriek problemen.

Mariëlle Bartholomeus

Tijdstip: 13.00 - 13.45
Kinderen

Omgeving bevorderen, gebruiken en/of aanpassen

Nieuwe ergotherapeutische interventies gericht op de omgeving.

Een kind wilt zo goed mogelijk meedoen, om ‘erbij’ te kunnen horen. ook ouders wensen dat hun kind participeert in diverse contexten, zoals school, thuis en in vrije tijd. De omgeving is een onmisbare schakel voor participatie.

Dr. Barbara Piskur, Sarah Meuser, MSc, Koen van Dijk, MSc en Pauline van der Meer

Tijdstip: 15.00-15.45
Ouderen

Omgaan met een beschadigd brein

Het creëren van een uitdagende omgeving.

Annemarie Bolder

Tijdstip: 13.00 - 13.45
Ouderen

Artrose, veel voorkomend maar ook bekend?

Effectief Consult Artrose voor ergotherapeuten.

Ilse Daamen & Yvonne Veldhuis

Tijdstip: 15.00-15.45
Handen

Grip op neuropatische pijn

Onbegrepen pijnklachten zichtbaar maken, begrijpen en behandelen.

Wereldwijd lijden 450 miljoen mensen aan neuropatische pijn. Pijn die vaak spontaan komt en gaat, die mensen ’s nachts uit hun slaap houdt, die niet te bestrijden is met paracetamol en waarvoor vaak geen oorzaak meer lijkt te zijn. Deze patiëntengroep krijgt regelmatig te horen dat het allemaal tussen de oren zit en dat zij er mee om moet leren gaan.

Karin Boer-Vreeke & Miranda Venema

Tijdstip: 14.00 - 14.45
Handen

De intrinsieke handspieren; ‘kleine’ spieren met grote gevolgen

De intrinsieke spieren in de hand zijn korte spieren die vaak wat minder bekend zijn waardoor problemen met deze spieren vaak over het hoofd worden gezien. Als handtherapeut zie ik vaak dat er bij een letsel of aandoening van de hand niet gekeken is naar de intrinsieke spieren van de hand en dat ook in het oefenen hier geen aandacht voor is geweest. Juist een verstoring in de intrinsieke spieren blijkt dan vaak onderdeel van het houden van langdurige klachten. Voor het herstel na een handletsel is het dus belangrijk om de functie van de intrinsieke spieren te optimaliseren.

Marjan Schaap-Holthuis

Tijdstip: 15.00-15.45
GGZ/VG

Inzet AMPS bij onbegrepen gedrag

De AMPS als onderdeel van een multidisciplinaire aanpak in de 1e lijns zorg

Zorgverleners weten niet altijd hoe ze om moeten gaan met cliënten van wie ze het gedrag niet goed begrijpen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om agressief gedrag van een cliënt. Wij zien onbegrepen gedrag met name bij NAH, dementie en psychiatrische cliënten. Dat kan ertoe leiden dat een cliënt te veel of te weinig zorg ontvangt, met als resultaat dat hij hospitaliseert of juist boven zijn niveau probeert te functioneren.

Anneke Vogelenzang

Tijdstip: 14.00 - 14.45
GGZ/VG

THUIS (Training Herstel uit Intramurale Setting)

Een woontraining voor GGZ-patiënten om vaardigheden en zelfstandigheid te vergroten.

THUIS is een multidisciplinaire aanpak, die in enkele onderdelen van Mondriaan wordt ingezet, met als doel;
Het aanleren van vaardigheden om zelfstandig/begeleid wonen mogelijk te maken.
Hiervoor doorloopt de patiënt, gedurende 20 weken een traject, waarbij verschillende therapieën worden aangeboden, afhankelijk van het startniveau en de hulpvraag.

Mandy Stevens, Bente Rehr & Nicole Linssen

Tijdstip: 13.00 - 13.45
GGZ/VG

Ergotherapie in de wijk; specialist en generalist!

Binnen Mondriaan is ergotherapie niet meer weg te denken uit de FACT-teams. Niet enkel als trajectbegeleider, maar ook vanuit het vergroten van zelfstandigheid en het bekijken van de handelingsvaardigheden (diagnostiek), kan een ergotherapeut zich onderscheiden in het team. Naast de rol van specialist kan de ergotherapeut ook ingezet worden als generalist.

Maud Smits & Nicole Linssen

Prof. Dr. Dominique Van de Velde

Prof. Dr. Dominique Van de Velde

Keynote 1

Dominique van de Velde is professor aan de universiteit in Gent, gastprofessor aan de KU in Leuven en is opleidingsdirecteur van de master of science in de ergotherapie in België. Zijn onderzoeksthema is participatie in de maatschappij. Daarnaast heeft hij onderzoeksexpertise in de paradigmashift van probleemgeoriënteerde zorg naar een doelgericht zorg en onderliggende concepten zoals betekenisvol handelen, selfmanagement, doel bepalen, en clientcentred practice. Hij heeft een specifieke interesse in de neurobiologie en de fysiologie van het betekenisvol handelen.

Covid-19 expert panel

Covid-19 expert panel

Keynote 2

Meer informatie volgt

Arjen Banach

Arjen Banach

Keynote 3

Arjen Banach is Organsatieveranderaar en Chief Happiness. Hij is ervan overtuigd dat organisaties met aandacht voor hun medewerkers de organisaties zijn die zich de komende jaren gaan onderscheiden. Door te zorgen dat medewerkers betrokken zijn binnen een cultuur waarin professionals centraal staan. Maar hoe creëer je deze ultieme werkplek?
Arjen is geen stoffige professor met een verhaal dat bol staat van de wetenschappelijke onderzoeken en theoretische modellen. Hij heeft een frisse blik op de toekomst van organiseren. Hij gaat het publiek laten zien hoe je met de juiste motivatie en energie je dit ook binnen jouw organisatie of team voor elkaar krijgt. Energie is de brandstof om dingen anders te
durven doen, te veranderen. Humor, interactie, prikkelende vragen en eyeopeners voeren de boventoon. 

Chantal Verspaille

Chantal Verspaille

Dagvoorzitter

Tarieven

LidmaatschapPrijsOmschrijvingDeelnemen
Leden€ 175,00
 • 4 plenaire lezingen
 • 3 workshoprondes
 • Keuze uit 10 verschillende lijnen
 • Sessies terugkijken op een later tijdstip
 • Bezoeken van partners/sponsore
 • 6 punten voor het KP
Niet-leden€ 265,00
 • 4 plenaire lezingen
 • 3 workshoprondes
 • Keuze uit 10 verschillende lijnen
 • Sessies terugkijken op een later tijdstip
 • Bezoeken van partners/sponsoren
 • 6 punten voor het KP
Student leden€ 55,00
 • 4 plenaire lezingen
 • 3 workshoprondes
 • Keuze uit 10 verschillende lijnen
 • Sessies terugkijken op een later tijdstip
 • Bezoeken van partners/sponsoren
 • 6 punten voor het KP
Student niet-leden€ 75,00
 • 4 plenaire lezingen
 • 3 workshoprondes
 • Keuze uit 10 verschillende lijnen
 • Sessies terugkijken op een later tijdstip
 • Bezoeken van partners/sponsore
 • 6 punten voor het KP
Commissieleden€ 130,00
 • 4 plenaire lezingen
 • 3 workshoprondes
 • Keuze uit 10 verschillende lijnen
 • Sessies terugkijken op een later tijdstip
 • Bezoeken van partners/sponsoren
 • 6 punten voor het KP
Twijfel niet om te vragen

Veel gestelde vragen

Q. Ik heb dieet-eisen. Hoe kan ik dit doorgeven?

U kunt dit bij bijzonderheden aangeven wanneer u uw ticket besteld. Bent u dit vergeten, dan kunt u een email sturen naar congres@ergotherapie.nl.

Q. Hoe kom ik bij het Congrescentrum 1931?

U kunt op onze locatie-pagina alle informatie hierover vinden

Q. Ik heb een kaartje besteld, maar ik ben opeens verhinderd. Kan ik mijn deelname annuleren?

Wij verwijzen u hierbij naar de geldende cursusvoorwaarden. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar congres@ergotherapie.nl

Q. Ik ben slechthorend en wil een schrijftolk inzetten. Hoe kan ik dit doorgeven?

U kunt bij de bijzonderheden bij aanmelding dit aangeven. Graag horen we de specifieke eisen terug waar wij op moeten letten: waar moet u zitten, waar moet de tolk zitten, wat heeft zij nodig, e.d.

Q. Ik ben mindervalide. Is hier rekening mee gehouden?

Alle ruimtes zijn toegankelijk voor mindervalide. U bent van harte welkom.

Q. Ik wil gebruik maken van de vroegboekkorting maar vindt deze niet terug in de aanmelding

a. Is het voor 1 januari 2019, dan is er wat mis met onze site. Neemt u a.u.b. contact op met ons via: congres@ergotherapie.nl
b. Is het na 1 januari 2019, dan is de actie helaas verlopen.

Q. Ik wil mijn ticket door iemand anders laten betalen, maar moet direct afrekenen met IDEAL. Wat kan ik doen?

U moet inderdaad direct afrekenen. U heeft wel de mogelijkheid om een 'ander factuuradres' aan te geven, waardoor u kunt declareren bij de betreffende persoon kunt factureren.

Q. Wij willen ons als groep aanmelden. Kan dat?

Dit kan niet via de website. In principe verkopen we alleen individuele kaarten. Als u toch speciale wensen hebt kunt u een email sturen naar congres@ergotherapie.nl. Wij zullen dan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Bekijk ze allemaal

Je antwoord niet gevonden? Stel je vraag dan hieronder